Julkaisu

Reference

Pesonen E, Lammi S, Räsänen P, Ritvanen U, Haapaniemi T. Pedagogista yhteistyötä tietojenkäsittelytieteen opetuksen kehittämisessä. Peda-forum 2007:14(2):7-9.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Computer Science
    • Erkki Pesonen
    • Seppo Lammi
    • Piia Räsänen
  • Learning Centre
    • Tommi Haapaniemi

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008