Julkaisu

Reference

Savolainen P, Sihvonen H-M, Ahonen JJ. SPI with lightweight software process modeling in a small software company. Lecture Notes in Computer Science 2007(4764):71-81.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Computer Science
    • Paula Savolainen
    • Hanna-Miina Sihvonen
    • Jarmo Ahonen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008