Julkaisu

Reference

Toivanen M, Luukkonen I, Ensio A, Häkkinen H, Ikävalko P, Jaatinen J, Klemola L, Korhonen M, Martikainen S, Miettinen M, Mursu A, Röppänen P, Silvennoinen R, Tuomainen T, Palmén M. Kohti suunnitelmallisia muutoksia . Opas terveydenhuollon tietojärjestelmien toimintalähtöiseen kehittämiseen. 2007. Kuopion yliopiston selvityksiä E. Yhteiskuntatieteet 39. 80 s.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu ammatillinen kirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Teksti/tiivistelmä: http://www.uku.fi/zipit/julkaisut/978-951-27-0880-2.pdf

Publication data

Publication type: Authored profession-oriented monograph.
National.
In Finnish.
Published by the University.
Text/summary: http://www.uku.fi/zipit/julkaisut/978-951-27-0880-2.pdf


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

 • Department of Computer Science
 • Department of Health Policy and Management
  • Anneli Ensio
  • Heidi Häkkinen
  • Liisa Klemola

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

 • Department of Ophthalmology
  • Liisa Klemola

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008