Julkaisu

Reference

Lahtela A, Jylhä V, Saranto K, Ensio A. RFID:n käyttömahdollisuudet terveydenhuollossa esimerkkinä lääkehoidon turvallisuus sairaaloissa. Julkaisussa: Häyrinen K, toim. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät. Tutkimuspaperit 2007, Turku, 30-31.5.2007, s. 80-83. Helsinki: Stakes, 2007. Stakes, Työpapereita 14/2007.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli konferenssijulkaisussa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Teksti/tiivistelmä: http://www.stakes.fi/verkkojulkaisut/tyopaperit/T14-2007-VERKKO.pdf

Publication data

Publication type: Paper in proceedings, extended abstracts.
National.
In Finnish.

Text/summary: http://www.stakes.fi/verkkojulkaisut/tyopaperit/T14-2007-VERKKO.pdf


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Computer Science
    • Antti Lahtela
  • Department of Health Policy and Management

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008