Julkaisu

Reference

Kilpeläinen P, Tuhkanen R. One-unambiguity of regular expressions with numeric occurrence indicators. Inform Comput 2007:205(6):890-916.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Computer Science
    • Pekka Kilpeläinen
    • Rauno Tuhkanen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008