Julkaisu

Reference

Mursu A, Ikävalko P. Tietojärjestelmät palvelemaan työtä - apuna toimintalähtöinen kehittämismalli. Systeemityö 2007:14(1):9-12.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008