Julkaisu

Reference

Honkanen R, Leppänen V, Penttonen M. Sparse torus as large-scale routing switch. In: Alanko T, Bogoyavlenskiy YA, eds. Proceedings of FDPW'2004. Annual Finnish Data Processing Week at the Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, Russian, [June 8-9, 2004], p. 175-187. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University, 2005. Advances in Methods of Modern Information Technology. Vol. 5.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli konferenssijulkaisussa.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Paper in proceedings, extended abstracts.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Computer Science
    • Risto Honkanen
    • Martti Penttonen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008