Julkaisu

Reference

Marttila-Kontio Maija, Honkanen Risto. Tutkimus opetuksen kehittämisen tukena - Toimintatutkimus opettajan pedagoogisen kehittymisen menetelmänä. Peda-forum 2005:2005(1):27-29.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Computer Science
    • Maija Marttila-Kontio
    • Risto Honkanen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008