Julkaisu

Reference

Bertelsen OW, Korpela M, Mursu A, eds. ATIT 2004. Proceedings of the First International Workshop on Activity Theory Based Practical Methods for IT-Design [http://www.daimi.au.dk/publications/PB/574/PB-574.pdf]. Denmark: 2004. [17.12.2004] 168 p.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Toimitettu tiet. kirja.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: http://www.daimi.au.dk/publications/PB/574/PB-574.pdf

Publication data

Publication type: Edited scientific monograph.
International.
In English.

Text/summary: http://www.daimi.au.dk/publications/PB/574/PB-574.pdf


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008