Julkaisu

Reference

Leinonen P. Automation of Document Structure Transformations. Doctoral dissertation. 2004. Kuopio University publications H. Business and Information Technology 2. 74 p., append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Computer Science
    • Paula Leinonen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008