Julkaisu

Reference

Toivanen M, Häkkinen H, Eerola A. Applying ActAD - home care case. In: Applying Activity Theory to CSCW Research and Practice. Workshop at ECSCW'3, 8th European Conference of Computer-Supported Cooperative Work, Helsinki, Finland, 14th September 2003, p. [14.1.2004]. 2003.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli konferenssijulkaisussa.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: http://www.uku.fi/tike/actad/ecscw2003-at/

Publication data

Publication type: Paper in proceedings, extended abstracts.
International.
In English.

Text/summary: http://www.uku.fi/tike/actad/ecscw2003-at/


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Computer Science
    • Marika Toivanen
    • Anne Eerola

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008