Julkaisu

Reference

Tervo J. Osittaisdifferntiaaliyhtälöt. Johdatus teoriaan ja ratkaisumenetelmiin. Helsinki: Kuopion yliopiston ylioppilaskunta, 2000. 240 s.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu oppikirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Authored prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008