Julkaisu

Reference

Kahanpää L, Smith KE, Kekäläinen P. Johdattelua algebralliseeen geometriaan. Helsinki: Otatieto, 2000. 158 s.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu oppikirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Authored prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Computer Science
    • Pekka Kekäläinen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008