Julkaisu

Reference

Kivi M-R, Grönfors T, Koponen A. MOTHER: System for continuous capturing of display stream. Behav Inf Technol 1998:17(3):152-154.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008