Julkaisu

Reference

Tian J. Artificial Neural Network and Signal Processing Techniques Applied to the Analysis of Auditory Evoked Potentials. Doctoral dissertation. 1997. Kuopio University Publications C. Natural and Environmental Sciences 65. 78 p.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Computer Science

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008