Julkaisu

Reference

Tikkala A. Neural Networks and Lexical Processing Three Models for Finnish. Doctoral dissertation. 1997. Kuopio University Publications C. Natural and Environmental Sciences 63. 47 p.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Computer Science
    • Anneli Ekholm

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008