Julkaisu

Reference

Kilpeläinen PVJ, Laine-Alava MT, Lammi S. Palatal morphology and type of clefting. Cleft Palate Craniofac J 1996:33(6):477-482.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Oral and Dental Diseases
    • Pauli Kilpeläinen
  • Department of Computer Science
    • Seppo Lammi

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008