Julkaisu

Reference

Babary JP, Bourrel SV, Nihtilä MT, Dochain D. Sur la representation d'etat des systemes a parametres repartis. In: Rachid A, ed. Systémes de Régulation, p. 317-336. Paris: Masson, 1996.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Computer Science
    • Markku Nihtilä

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008