Julkaisu

Reference

Pyykkö I, Starck J, Juhola M, Auramo J, Toppila E. Voidaanko melun aiheuttamaa kuulonalenemaa ehkäistä - tietokonepohjainen ongelmanratkaisu? Työ ja ihminen 1996:10(1):15-29.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Computer Science
    • Martti Juhola

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008