Julkaisu

Reference

Putkonen A. A methodology for supporting analysis, design and maintenance of object-oriented systems. Väitöskirja. 1994. Kuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnontieteet ja ympäristötieteet 19. 217 s.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Monografiaväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (monograph).
National.
In Finnish.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Computer Science
    • Anne Eerola

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008