Julkaisu

Reference

Grönfors T. Novel methods of syntactic pattern recognition for peak detection of auditory brainstem responses. Väitöskirja. 1994. Kuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnontieteet ja ympäristötieteet 28. 39 s,. liitt.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In Finnish.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008