Julkaisu

Reference

Mantere K, Parkkinen J, Jääskeläinen T. Analysis of spectral mixtures. Julkaisussa: Applied Optics '91, March 5-7, 1991, Prague, Czechoslovakia, s. 100-103

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansainvälinen.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
International.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008